instellingen
Trillingen

Trillingen

 

Onafhankelijk meetinstituut Sensornet maakt het mogelijk trillingen vast te stellen voor minder hinder; duidelijke schades; predictief asset management en smetteloze reputaties. Sensornet onderscheidt zich van de kant-en-klare meetsystemen voor de SBR-richtlijn, door maatwerk te kunnen leveren en direct online resultaten weer te geven. Sensornet maakt een einde aan die onzekerheden met een complete dienstverlening op het gebied van trillingen.

In veel situaties zijn trillingen een ongewenst verschijnsel, de oorzaak van hinder en mogelijk zelfs de oorzaak van schade. Veroorzakers en/of adviseurs kunnen dankzij het onafhankelijke Sensornet-aanbod schade en hinder minimaliseren en concreet maken en onnodige aansprakelijkheidsstelling en reputatieschade voorkomen.

Richtlijnen

Waar nodig stelt Sensornet voor u de trillingen in zowel de X-, Y- als Z-richting vast met het gecertificeerde Sensornet B3-meetsysteem. De diensten van Sensornet zijn gebaseerd op de bestaande richtlijnen op het gebied van trillingen, en hun normeringen. Zo zijn er de SBR‑richtlijnen van de Stichting Bouw Research naar trillingen, tijdens bijvoorbeeld bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze zijn deels gebaseerd op de Duitse IndustrieNorm DIN 4150 voor trillingen bij de bouw en in gebouwen. Voor spoorbeheerders zoals ProRail, is sinds 20 april 2012 de BTS (Beleidsregel Trillingshinder Spoor) van kracht op tracébesluiten over aanleg of ruimtelijke aanpassing van spoorwegen. En ook de Arbo-wet doet uitspraken over trillingen. Onder de links treft u praktijkvoorbeelden ter illustratie.

DIN 4150 bouw en gebouwen
SBR-A schade aan gebouwen
SBR-B hinder voor personen in gebouwen
SBR-C storing aan apparatuur in gebouwen 
BTS (Beleidsregel Trillingshinder Spoor) schade en hinder bij ruimtelijke aanpassingen spoor
Arbo lichamelijke schade door gebruik apparatuur​
Asset Management optimalisaties onderhoud voor kosten, risico’s en prestaties​
ISO2631

Evaluation of human exposure to whole-body vibration

Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)

Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems​

  

Diensten

Veel kant-en-klaar-systemen maken gebruik van geofoons is bekend dat zij een eigenfrequentie hebben tussen 5 en 10 Hz. Juist in dit gebied zijn de trillingen van bijvoorbeeld treinen zeer relevant. Belangrijk op te merken is dat Sensornet bewust geen gebruik maakt van geofoons als sensor, maar standaard gebruik maakt van de kostbaardere versnellingsopnemers die in het gehele meetgebied over een zeer betrouwbare responce laten zien. De robuuste trillingsopnemer(s) (zie figuur) worden in goed overleg met de klant (of bewoners/locatie-eigenaar) gemonteerd.

Het Sensornet B3-meetsysteem bepaalt trillingsniveaus door versnellingsniveaus[1] en snelheidsniveaus[2] driedimensionaal[3] te meten:

 • Systeemsoftware koppelt metingen aan grenswaarden die zijn gebaseerd op de normeringen in de richtlijnen.
 • Het Sensornet-systeem waarschuwt automatisch per mail of sms wanneer de grenswaarden worden overschreden.
 • Het rapporteert automatisch de gevraagde samengestelde gegevens over een aangegeven periode.
 • Historische metingen worden op aanvraag langdurig bewaard.
 • Het Sensornet-systeem combineert die trillingsmetingen ook met geluidsmetingen en video-opnamen, die duidelijkheid scheppen over uitschieters en incidenten.

[1] ´a´ uitgedrukt in m/s² of in dB (ten opzichte van 10-6 m/s² of 1 μm/s² conform ISO)

[2] ´V´ uitgedrukt in m/s of in dB (ten opzichte van 10-9 m/s of 1 nm/s conform ISO)

[3]  in de x-, y- en z-richting

Oplossingen

Naast metingen volgens de SBR-richtlijnen worden ook trillingsmetingen uitgevoerd met een bredere doelstelling. Te denken valt aan de geluidafstraling van constructies of onderdelen daarvan, het leggen van verbanden tussen trillingen en gemeten geluidniveaus (laagfrequent geluid, LFG) of juist meer complexe overdrachten zoals BTS (Beleidsregel Trillingshinder Spoor)Oplossingen zijn metingen in omgevingen waar medische instrumenten, electronenmicroscopen, precisiebestralingen, ooglaseren en precisie-wegingen plaatsvinden; of in de buurt van verkeersdrempels, en bij hei- of intrilwerkzaamheden; en bij de aanleg en het gebruik van trein- en tramsporen en metro´s

Ook bij trillingsmetingen kunnen verschillende parameters in beeld worden gebracht ('gemiddelde' waarden, maximale waarden, statistische en/of spectrale informatie). In alle gevallen van trillingsmetingen zorgt Sensornet voor:

 • transparante en betrouwbare informatie verkrijgt.
 • het project goed beheerst.
 • zich op uw kernactiviteiten kunt richten en derhalve effectiever kunt werken.
 • meer rust hebt.
 • met opnamen (audio of video) ook op afstand de oorzaak van eventuele overschrijdingen en verstoringen kunt achterhalen.
 • andere betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.
 • geen zorgen voor apparatuur of bijkomende kosten heeft.


Sensornet plaatst, onderhoudt, levert de gevraagde informatie en verwijdert aan het eind van het contract, waardoor u aan het eind van het project kosten heeft bespaart.

Certificering

Voor de trillingsmetingen heeft Sensornet haar B3-meetsysteem laten certificeren aan zowel de SBR-A, SBR-B als DIN-norm. Onderstaand zijn de certificaten in te zien voor drie verschillende meetsituaties:

 • TC-2016-1      /   Sensornet B3-module (alleen elektrisch)
 • TC-2137-1A    /   Sensornet B3-module met accelerometer
 • TC-2137-1C    /   Sensornet B3-module met compleet systeem op de shaker

 

Trilling projecten
delen
 • Google+
 • LinkedIn
 • NUjij